Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.
Nowe
08 marca 2017
06 marca 2017
03 lutego 2017
23 stycznia 2017
Podskórny Poznań

...a kraj był...

19 stycznia 2017
Przeciw komercjalizacji Collegium Historicum
środa, 28 stycznia 2015
 Otwarta Akademia

Jako członkowie Otwartej Akademii wywodzącej się z poznańskiego świata akademickiego, w tym spośród uczonych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, popieramy protest studentów przeciw planom komercjalizacji opuszczanego wkrótce przez Wydział Historyczny Collegium Historicum, gmachu, który uczelnia otrzymała w „prezencie” od władz publicznych w 1990 roku.

Pomijając często podnoszony aspekt moralny sprzedaży lub wynajęcia obiektu darowanego Uniwersytetowi, pragniemy – w ślad za studentami – podkreślić kulturotwórczą rolę uczelni w kształtowaniu miasta. Ulica Św. Marcin, przy której ów gmach się znajduje, stanowi jeden z nerwów urbanistycznej i kulturowej tkanki śródmieścia i jako taka ma olbrzymią rolę do odegrania w tworzeniu jego tożsamości. Wyprowadzenie z niej studentów, czy też w ogóle uczelni, przyczyni się do pogłębienia degradacji śródmieścia Poznania. Można przy tym ubolewać, że władze UAM, które w pierwszym rzędzie powinny rozumieć swoją rolę w tym procesie, zdają się ten problem bagatelizować.

Zapewne budowa kampusu na Morasku była decyzją kontrowersyjną z punktu widzenia kulturotwórczej roli Uniwersytetu w Poznaniu. W swym pierwotnym kształcie miała być jednak ograniczona do zespołu wydziałów przyrodniczych, co tworzyło tę koncepcję z punktu widzenia uprawianej tam nauki spójną. Wbudowanie w ów organizm dwóch innych wydziałów (Nauk Politycznych oraz Historycznych, bez Instytutu Historii Sztuki) nie tylko załamało taką ideę kampusu, lecz także w znacznym stopniu naruszyło miejsce humanistyki w tworzeniu kultury miasta. Nie można uprawiać humanistyki i nauk politycznych z dala od tkanki życia kulturowego i społecznego miasta, wśród kwiatów i motyli (latem) oraz ośnieżonych pól (zimą). Tak jak humanistyka potrzebuje miasta, tak też miasto potrzebuje humanistyki.

Zdajemy sobie sprawę, że podjęte decyzje o nowych siedzibach wspomnianych wydziałów są nieodwracalne. Odwracalne jednak muszą być plany dalszego wycofywania się największej uczelni Poznania ze śródmieścia oraz ignorowanie potrzeby społecznej, kulturowej i przestrzennej rewitalizacji Poznania. Apelujemy do władz UAM o podjęcie decyzji uczestniczenia w tym procesie, o podjęcie dialogu ze społecznością Poznania, ze studentami protestującymi przeciwko komercjalizacji Św. Marcina, z pracownikami, którym leży na sercu społeczna i kulturotwórcza rola Uniwersytetu; apelujemy do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i jego najbliższych współpracowników o opracowanie planów zachowania akademickiej funkcji Collegium Historicum i podtrzymania jego właściwego miejsca w tkance miasta jako gmachu uniwersyteckiego, związanego z nauką i kulturą.

Członkowie Otwartej Akademii:
Dr Monika Bobako, UAM
Ryszard Czapara, „Czas Kultury”
Prof. Przemysław Czapliński, UAM
Prof. Izabela Kowalczyk, UAP
Dr Andrzej W. Nowak, UAM
Prof. Piotr Piotrowski, UAM
Prof. Marek Wasilewski, UAP

 

Komentarze 

 
0 #1 Cezary Żekanowski 2015-02-16 22:35
Tak się zastanawiam, ul. Św. Marcin to do 1989 ul. Armii Czerwonej. Czy może jest jakiś związek pomiędzy zmianą nazwy, a rzeczoną komercjalizacją ? A jeśli tak, to może koledzy humaniści określiliby jaki? I co z niego wynika?
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama
e.CzasKultury.pl

Polityka wykorzystywania plików Cookies, POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych.
Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

×