Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.
Nowe
08 marca 2017
06 marca 2017
03 lutego 2017
23 stycznia 2017
Podskórny Poznań

...a kraj był...

19 stycznia 2017
Spotkania wokół numeru „Ludowa historia Polski”

„Ludowa historia Polski – odzyskiwanie głosu”, Warszawa, Sala im. Wojciecha Krukowskiego w budynku Laboratorium CSW, 2.03.2017, godz. 19; „Ludowa historia Polski | seminarium”, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, sala wystaw czasowych, 3.03.2017, godz. 18

Ludowa historia Polski – odzyskiwanie głosu

Podczas dyskusji zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i „Czas Kultury” podjęty zostanie temat, który w ostatnich latach zyskuje coraz szersze zainteresowanie badaczy kultury, socjologów oraz historyków. Chodzi o badania nad ludową historią Polski, obejmującą życie, pracę, aspiracje i kulturę klasy chłopskiej, to perspektywa subalternów dawnej Rzeczypospolitej. Jej uwzględnienie jest niezbędne dla zrozumienia dziejów narodu i państwa. Bo co naprawdę znaczy slogan o „chłopskich źródłach kultury narodowej”? Czy system pańszczyźniany można porównywać z systemem niewolniczym? Dlaczego folwark stał się figurą dla postrzegania współczesnych korporacji, rynku pracy, relacji władza-obywatel, a wreszcie Polski jako takiej? Szerszą refleksję nad tymi zagadnieniami podejmą, dr Katarzyna Czeczot, dr Kacper Pobłocki, prof. dr hab Waldemar Kuligowski i dr Michał Ruszer. Spotkanie to jest appendiksem do cyklu „Transformacje” zainaugurowanym 23 lutego.

Katarzyna Czeczot – historyczka i krytyczka literatury. Zajmuje się figurami obłędu w polskiej kulturze XIX i XX wieku. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Janion napisała doktorat o micie szaleństwa i jego alegoriach w literaturze romantycznej. Autorka artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Res Publice Nowej”, „Kresach”, „Zadrze”, „Toposie”.

Waldemar Kuligowski – dr hab., profesor nadzwyczajny UAM w Poznaniu, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Autor m.in. „Różnicowanie nowoczesności” i „Złe miasta”. Redaktor „Czasu Kultury”, przewodniczący Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik redakcji UAMTV. Aktualnie prowadzi badania dotyczące publiczności festiwali muzycznych oraz kulturowych skutków budowy autostrad.

Michał Rauszer – doktor kulturoznawstwa, etnolog. Pracownik Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się kulturowym konstruowaniem tożsamości, buntem oraz badaniami nad biopolitycznym kształtowaniem stosunków pańszczyźnianych.

moderator: Kacper Pobłocki – antropolog i aktywista miejski. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Jest absolwentem University College Utrecht i Central European University. Autor pracy „The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland”. Autor publikacji z zakresu antropologii i socjologii miasta. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu”.

Ludowa historia Polski | seminarium

Chłopi pańszczyźniani i folwarczni, komornicy, zbiegowie, rebelianci – jaka była ich rola w polskiej historii? O kulturze, pracy i aspiracjach klas chłopskich na przestrzeni wieków rozmawiać będą historycy i eksperci.

Michał Rauszer – doktor kulturoznawstwa, etnolog. Pracownik Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się kulturowym konstruowaniem tożsamości, buntem oraz badaniami nad biopolitycznym kształtowaniem stosunków pańszczyźnianych.

Waldemar Kuligowski – dr hab., profesor nadzwyczajny UAM w Poznaniu, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Autor m.in. „Różnicowanie nowoczesności” i „Złe miasta”. Redaktor „Czasu Kultury”, przewodniczący Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik redakcji UAMTV. Aktualnie prowadzi badania dotyczące publiczności festiwali muzycznych oraz kulturowych skutków budowy autostrad.

Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog, historyk. Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama
e.CzasKultury.pl

Polityka wykorzystywania plików Cookies, POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych.
Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

×