Polityka wykorzystywania plików Cookies:
Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.
Nowe
08 marca 2017
06 marca 2017
03 lutego 2017
23 stycznia 2017
Podskórny Poznań

...a kraj był...

19 stycznia 2017
Organiczny Poznań: debaty

Poznań, kluboksięgarnia Zemsta, 27–30.11.2016

W ramach projektu „Organiczny Poznań” zapraszamy na cykl debat dotyczących oddolnych inicjatyw, ruchów miejskich, spółdzielczości. Chcemy porozmawiać o tym, jaką rolę odgrywają takie podmioty w mieście. Podczas debat chcemy po części odpowiedzieć na pytanie, czemu służy ekonomia społeczna: jakie są podstawy i cele jej funkcjonowania? Jaka odpowiedzialność się z nią wiąże? Jakie niesie szanse i zagrożenia?

Jak przetrwać w neoliberalnym mieście? Szanse i wyzwania miejskiego kooperatyzmu [27.11, godz. 18]

Ponieważ państwo nie zapewnia podstawowych potrzeb, ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Zakładają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, nieformalne kolektywy. Wyciągają pieniądze ze wspólnej puli, by realizować działania społeczne. Miasto, które tak naprawdę powinno przynajmniej wspierać ich realizację, traktuje te podmioty jak kapitalistyczne firmy, czerpiąc wizerunkowe profity z ich działalności. Czy więc ideowcy zostają skazani sami na siebie? Czy jesteśmy skazani na jednoosobowe firmy i traktowanie jak podmioty komercyjne, pomimo działalności na rzecz dobra wspólnego?

Stawiamy tezę: w neoliberalnym mieście przetrwać można jedynie, organizując się w kooperatywy i oddolne kolektywy, będące odpowiedzią na społeczne rozbicie i depolityzację. Miejski kooperatyzm traktujemy szeroko, dlatego chcemy oddać głos aktywistom z różnych organizacji. Wspólnie podyskutujemy o szansach i wyzwaniach, jakie niesie nasza działalność. Czy jesteśmy w stanie wyjść z roli trybu w neoliberalnej maszynie? Co właściwie proponujemy jako alternatywę? Naszą perspektywą jest społeczeństwo uczestniczące, które poprzez oddolne działania chcielibyśmy współtworzyć.

Ekonomia społeczna w działaniu – odpowiedź na kryzys ekonomiczny czy powrót do idei wspólnoty? [29.11, godz. 19.30]

Popularność ekonomii społecznej rośnie. Pojawia się coraz więcej oddolnych inicjatyw i kooperatyw, które obierają spółdzielczą drogę z powodów ideowych, widząc w tym drogę do emancypacji i samoorganizacji społeczeństwa. Neoliberalne państwo często zrzeka się odpowiedzialności, przerzucając realizację zadań publicznych na podmioty ekonomii społecznej. Stawia je także w jednym szeregu z komercyjnymi firmami. Jak ekonomia społeczna odnajduje się w tej sytuacji? Część z oddolnych inicjatyw zwraca się w stronę polityki tożsamości lub zagadnień stylu życia, by przetrwać w kapitalistycznych realiach. Czy rosnąca liczba takich podmiotów to zatem symptom tworzenia się ruchu społeczeństwa uczestniczącego czy wręcz przeciwnie: depolityzacji, nadchodzącej prywatyzacji usług publicznych i wyzysku pracowników? O tych kwestiach porozmawiamy z naszymi gośćmi!

Dlaczego nie ufamy sobie nawzajem? O przyczynach i skutkach społecznych braku zaufania [30.11, godz. 19.30]

Ekonomia społeczna opiera się na zaufaniu, będącym podstawą oddolnych działań realizujących ideę pomocy wzajemnej. Wbrew obiegowej opinii nie jest to jeszcze jeden segment społeczeństwa obywatelskiego złożonego z organizacji pozarządowych (jego krytykę przeczytasz tu), a propozycja zupełnie innego podejścia do organizowania się. Chcemy wspólnie zastanowić się nad warunkami, w których rozwija się zaufanie społeczne. Przewrotnie stawiamy tezę: w krajach neoliberalnego kapitalizmu ludzie nie ufali i nie będą sobie ufać. Jeśli zatem z kimś współpracują. to jedynie w celu osiągnięcia partykularnych korzyści. Musimy przyjąć kierunek kooperatyzmu i działań opartych na wspólnotowości. Chcemy podyskutować na ten temat, patrząc na zaufanie z różnych perspektyw: od diagnoz psychologicznych po interpretacje polityczne. Symbolicznie chcemy pożegnać się z neoliberalnym myśleniem o „byciu kowalem swojego losu” oraz wprost zapytać o warunki, w jakich reprodukują się nierówności. Pytamy też o to, jak im zaradzić, szans upatrując w ekonomii społecznej opartej na sprawiedliwości, uczestnictwie i pomocy wzajemnej.


Projekt „Organiczny Poznań”, którego operatorem jest Stowarzyszenie Czasu Kultury, realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Poznania i Muzeum Historii Polski.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama


Reklama
e.CzasKultury.pl

Polityka wykorzystywania plików Cookies, POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Informujemy, iż strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych.
Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Korzystanie z cookies jest możliwe poprzez ich akceptację przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można zablokować pliki cookies poprzez zmianę ustawień domyślnych swojej przeglądarki, pozostawienie ustawień domyślnych, powoduje, wyrażenie zgody użytkownika do stosowania plików cookies.

×